Monday, October 11, 2010

Another scarf / Kolejny szalik

This scarf was made quite long time ago. Lenght: 170 cm. Width: 10 cm. My own pattern.

Ten szaliczek zrobiłam już dość dawno. Długość: 170 cm. Szerokość: 10 cm. Projekt własny.


A small piece of yarn wanted to be famous so it got out in the middle of the picture :)

Niteczka chciała być sławna, więc wylazła na samym środeczku :)

No comments:

Post a Comment